Om Alpha-Gal Allergi

Galactose-alpha-1,3-galactose, i daglig tale “Alpha-Gal” er en så kaldt forsinket allergi, forårsaget af kød fra pattedyr, der rammer et stadigt stigende antal mennesker. Allergien kommer af flåtbid. Da reaktionen overfor kød fra pattedyr, kommer med flere timers forsinkelse er en korrekt diagnose ofte ikke stillet eller måske endda fejldiagnosticeret. Mennesker med Alpha-Gal allergi er nød til konstant at være på vagt overfor de produkter de indtager, da en allergisk reaktion kan være særdeles alvorlig og livstruende.

Alpha-Gal Allergi Awareness (AGAA) team er en amerikansk sammenslutning, som har besluttet at udbrede kendskabet til denne, meget lidt kendte men særdeles farlige allergi, især i fødevarebranchen.

Informer
AGAA har som målsætning at oplyse alle interesserede om denne allergi, gennem uddannelse, herunder brochurer med information og workshops, så korrekt diagnose og behandling kan indledes hurtigere og mere effektivt.
Ved at gøre fødevareindustrien opmærksom på problemerne kan mange ulykkelige hændelser undgåes, især på skoler, gymnasier, universiteter og restauranter. Eksempelvis kan tilsætning af oksekøds bouillon i en grøntsagsuppe, eller baconsaft i en sovs være livstruende for et menneske med Alpha-Gal allergi. Hvis menuer og opskrifter indeholder oplysninger, til brug for Alpha-Gal allergikere eller hvis en præcis og fuldstændig liste med ingredienser, kan udleveres på anmodning, vil den kostante bekymring over at skulle spise ude, minimeres.

Muliggør
AGAA vil arbejde på styrke og gøre det muligt for dem der har denne allergi. At leve med Alpha-Gal allergi kan være meget stressende da mange aktiviteter, møder, fødselsdage og andre sociale sammenkomster indebærer at man spiser sammen. Det er ofte helt umuligt at at få kendskab til de enkelte retters præcise indhold og allergikeren fanges derfor i angstfremkaldende situation, fordi kendskabet til reaktionen på en ukendt allergifremkaldende ingrediens, er alarmerende.
Ved at øge opmærksomheden omkring Alpha-Gal allergi, er det AGAA’s håb at de berørte vil blive bedre til at klare dagligdagen på grund af den generelt øgede bevidsthed og deraf følgende samvittighedsfulde tilberedning af mad.

Fjern
AGAA vil hjælpe i arbejdet med at fjerne/udrydde Alpha-Gal allergi ved at holde de ramte knyttet til det arbejde de professionelle i medicinalbranchen udfører for at finde en kur.